Vandanalyser

De seneste vandanalyser :

Nøgletal baseret på seneste analyser, for vores boring/afgang vandværk :

Hårdhed : ca. 18odH , Jern : 0,03 mg/l (max 0,2 mg/l) , Mangan : 0,049 mg/l (max 0,05 mg/l) , Nikkel : 0,86 µg/l (max 20 µg/l) , Nitrat : 0,9 mg/l (max 20 mg/l) , Fluorid : 0,20 mg/l (max 1,5 mg/l) , Kimtal < 1 PCA cfu/ml (max 200 cfu/ml v.22oC ) , Coliforme bakterier & E.Coli ikke fundet (max : må ikke findes ! ).

Herunder findes de seneste vandanalyser, som følger det seneste og gældende kontrolprogram, defineret af forvaltningen i Ringsted kommune. Før 2018 følges den daværende lovgivning med tilhørende prøveplaner.

I det gældende kontrolprogram, skal der finde prøvetagning sted hos forbrugerne også, derfor har vi oplyst myndigheder og laboratorie om, hvor dette kan finde sted, efter aftale. Prøvetagningsstederne er vist på vores ledningsnetskort.

Nederst på denne side, finder du oplysninger om de stoffer, der er fundet i drikkevandet andre steder i Danmark – MEN ikke i vandet fra Skee Vandværk ! Ligesom du herunder kan læse, de enkelte analyser for disse stoffer. Den seneste ; Chlorothalonil-amidsulfonsyre, findes testet for, i vores boringsanalyse her ; Boring, d. 20. juni 2019 , side 2 øverst.

Afgang vandværk, d. 1. maj 2020

Hos forbruger , d. 4. oktober 2019

Hos forbruger , d. 24. september 2019

Boring, d. 20. juni 2019

Afgang vandværk, d. 18. juni 2019

Hos forbruger før skyl , d. 26. marts 2019

Hos forbruger efter skyl , d. 4. december 2018

Hos forbruger før skyl , d. 4. december 2018

Dimethylsulfamid DMS , d. 6. november 2018

Afgang Vandværk , d. 6. september 2018

Hos forbruger efter skyl , d. 6. september 2018

Hos forbruger før skyl , d. 6. september 2018

Hos forbruger , d. 19. december 2017

Chloridazon , d. 19. december 2017

Skyllevand for udl.tilladelse , d. 29. juni 2017

Afgang Vandværk , d. 26. april 2017

Afgang Vandværk , d. 20. marts 2017

Afgang Vandværk – kemi & farve/turbiditet , d. 3. januar 2017

Tidligere analyser fra Skee Vandværk, ligger i Jupiter-databasen, der indeholder oplysninger om danskernes drikkevand. På portalen GEUS, finder du rigtig mange oplysninger om bl.a. drikkevand og vandkvalitet.

Der er fastsat grænseværdier (se fx. i vores vandanalyser) for alle de officielt kendte “fremmede stoffer“/pesticider mv. i vores drikkevand. De grænseværdier er som udgangspunkt, fastlagt fra EU’s/Miljøstyrelsens side. For en lang række, af de stoffer der figurerer på vores vandanalyser, er det den “nedre værdi” for, hvad der er muligt, at detektere (detektionsgrænsen). Der håndhæves i Danmark ikke officielt, en øvre grænse for, hvor meget den samlede koncentration, af alle stoffer sammenlagt må være. Sikkert fordi, at “cocktaileffekten” af den samlede påvirkning, og effekt, af en række stoffer sammen, er meget kompliceret. Dette til trods for, at det faktisk er et krav fra EU… Kigger vi på vores samlede koncentration af fremmedstoffer/pesticider/pesticidrester, så ligger vi også her meget flot !

Stoffer / pesticidrester fundet i drikkevandet andre steder i Danmark & som har været “lidt i medierne” ;

April-2019 : Chlorothalonil-amidsulfonsyreMiljøstyrelsens note .

Maj-2018 : Dimethylsulfamid / DMSMiljøstyrelsens note . Et stof , som andre EU-lande advarede om, tilbage i 2007 …

Juli-2017 : Desphenyl-chloridazonMiljøstyrelsens note .