Priser & Regnskab

Takstblad for Skee Vandværk I/S – 2020

Takstblad for Skee Vandværk I/S – 2019

Seneste regnskab for Skee Vandværk I/S – 2019

Regnskab for Skee Vandværk I/S – 2018

Regnskab for Skee Vandværk I/S – 2017

Her er lidt om prisudviklingen (excl.moms) på vand & spildevand

Her er lidt om fordelingen af omkostningen (excl.moms) for 1 m3 vand

Hos DANVA vises mange parametre omkring vand, historie & pris.

Takster 2020                                                                                     Inkl. moms 

Fast årligt bidrag pr. boligenhed/interessent                  kr         956,25

Pris pr. m3                                                                                              kr.           10,62

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

(Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning.          kr.               7,96

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift for ny forbruger)

Pr. boligenh., forretning, landbrug. 32-40mm PEL-stik  kr. 30.000,00

Pr. landbrug, industri mv. m. stik større end 40mm PEL  kr.       tilbud*)

*) Tilbud der skal godkendes i Ringsted Kommune.

Tilslutningsafgiften skal være betalt før tilslutningen foretages, og omfatter stikledning frem til én meter inde på grund, incl. evt. vejunderføring o.lign.

Gebyrer                                                                                                        Inkl. moms

Rykkegebyr     (momsfrit)                                                                 kr.        100,00  

Målerafgift pr. år    (momsfrit)                                                        kr.        100,00  

Gebyr for aflæsning af vandmåler                                              kr.         312,50

Gebyr for oplysninger til adv./ejd.mægler v/hushandel   kr.         312,50

Lukke gebyr 1)      (momsfrit)                                                          kr.       500,00  

Genåbningsgebyr 1)                                                                            kr.       625,00

1)  Hertil kommer de faktiske udgifter.

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af forvaltningen i Ringsted Kommune , den 10. december 2019.