Hvis du skal grave

Er du i den situation, at du har behov for, at skulle grave indenfor Skee Vandværk’s forsyningsområde, omkring vore forsyningsledninger, skal du foretage en søgning i LER-registret (Lednings Ejer Registret). På lige fod med andre ledningsejeres infrastruktur, ligger her også information om Skee Vandværk’s forsyningsledninger.

Orienterende oversigt over Skee Vandværks forsyningsområde er tilgængelig her, MEN denne oversigt fritager ikke en graveaktør for, at foretage søgning i LER !

Betingelser for gravning omkring Skee Vandværk’s forsyningsledninger findes her.