Generalforsamling

Generalforsamling 2021 finder sted onsdag i uge 8/2021 – d. 24-2-2021 kl. 19:30. Den foreløbige dagsorden findes her. Husk, at fremkomme med forslag til behandling/afstemning på generalforsamlingen, senest 5 dage før afholdelsen.

Generalforsamling 2020, fandt sted d. 19-2-2020 kl. 19:30 på Friskolen. Indkaldelse og dagsorden blev rundsendt til alle interessenter på mail, jf. vore vedtægter. Dagsorden jf. vedtægterne kan ses her. Referat fra generalforsamlingen, er tilgængelig her.

Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt d. 27-3-2019. Dagsordenen for denne findes her.

Generalforsamling 2019, blev afholdt onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19:30 på Friskolen. Referat fra generalforsamlingen, er tilgængelig her.

Dagsorden på generalforsamlingen d. 20. februar 2019 , kan ses her.