Generalforsamling

Da den ordinære generalforsamling, d. 20-2-2019, ikke var beslutningsdygtig, ift. den foreslåede vedtægtsændring, pga. for få fremmødte, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19:30 på Friskolen. Indkaldelse er rundsendt til alle interessenter på mail. De foreslåede vedtægtsændringer kan ses under fanen “Vedtægter” på denne hjemmeside.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er ;

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af stemmetællere
  3. Afstemning om ændringsforslag til vedtægterne

Den seneste ordinære generalforsamling, blev afholdt onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19:30 på Friskolen. Referat fra generalforsamlingen, er tilgængelig her.

Dagsorden på generalforsamlingen d. 20. februar 2019 , kan ses her.