”Vandpost #12” Stop for unødvendig vandforbrug :

Vandafbrydelser fortsætter … !

På grund af det aktuelle høje vandforbrug, oplever vi ”stop-and-go” i vandforsyningen.  Pumperne stopper, når der ikke er mere i tanken – og starter så igen, når anlægget har behandlet nok råvand.

Vi udpumper nu  +35 m3 vand i døgnet !   Det er OVER vores behandlingskapacitet !

Så længe  vi ikke kan finde ud af, at begrænse forbruget af vand, til fx havevanding og andre mindre væsentlige aktiviteter, skal vi leve med ”udfald” i forsyningen !   Vores backup-forsyning fra Ringsted har sandsynligvis samme problem, derfor er der i øjeblikket lukket derfra !

Derfor venligst UNDLAD unødigt vandforbrug, til glæde for os alle. På den måde, kan vi også undgå et direkte forbud, mod havevanding o.lign.

VANDPOST #11 – Vandafbrydelse

Som de fleste nok har bemærket, så havde vi et 5-10min. udfald i vores vandforsyning i går d. 11-8-2020.  Det skyldes en ”helt tømt vandtank”.

Vi udpumper ellers i øjeblikket, ca. 20-25 m3 vand, som faktisk er normalt, for et døgn.  Når vi nærmer os ca. 35 m3 i døgnet,  er vores vandbehandling under pres kapacitetsmæssigt. (OBS: Det er ikke vand der mangler, men isenkrammets øvre grænse for produceret mængde).

I går aftes var der udpumpet 43 m3 vand – det resulterede i en tom tank og derfor ingen vand hos os alle.

Derfor vil vi bede om, at der vandes med omtanke, og at lige husnumre vander på lige dato’er og ulige på ulige dato’er, … hvis noget skal vandes. På den måde, kan alt lykkes. Og på den måde ”slipper vi for” for udfald og en ”slap stråle” fra vores backup fra Ringsted Forsyning. HELDIGVIS er det IKKE vand vi mangler, men blot tid til, at få det igennem filtrene, når forbruget stiger så markant.

Vandafbrydelse d. 3-7-2020 / Ledningsarbejdet ved vandværket afsluttet :

Så fik vi alle vand igen, efter et veloverstået, men ikke ukompliceret forløb, hvor rigtig mange ting skulle falde på plads samtidig. Nu er vores hovedledninger lokalt omkring værket således på plads, incl. stophaner på strategiske steder, der vil gøre fremtidige arbejder og problemer nemmere.

Nu mangler der ”kun” tilslutning af de to nye interessenter på Skeevej, men takket være arbejdet omkring værket, vil dette nu kun komme til, at berører et fåtal af forbrugerne lige omkring disse to adresser.

Vi takker for den udstrakte forståelse for afbrydelserne, som vi alle har måtte leve med, i denne forbindelse.

Vandsamarbejde & Omtanke ift. vores grundvand :

En samlet indsats, ”Pas på Grundvandet-kampagne”, med det formål, at rette opmærksomheden mod det, at passe på vores grundvand, er i gang i et samarbejde mellem flere af de lokale vandsamarbejder. Vi er naturligvis med i Ringsted Vandsamarbejde, som også er deltager i denne kampagne.

Bl.a. kører der forskellige busreklamer rundt i landskabet, ligesom Søren Sætter Lassen er med i en film over emnet.

Denne vandkampagne har naturligvis også fået en egen hjemmeside ;   Se den flotte side her ;   https://ditgrundvand.dk/  .

Du kan trygt ”gå ombord”, i det gode vand fra Skee Vandværk :

Herunder uddrag fra en meddelelse, fra vores kommunale myndighed, til alle vandværker i Ringsted Kommune.

>>> 

Til alle almene vandværker i Ringsted Kommune

Der stilles spørgsmål om, hvorvidt COVID-19 kan smitte gennem vandforsyningen, derfor sættes hermed fokus på nogle forholdsregler i denne tid.

Er der risiko for smitte med COVID19 gennem vandforsyning?

Ifølge Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) er der ikke risiko forbundet med drikkevand, af følgende grunde:

–        Der er ikke sandsynlighed for, at det virus, der forårsager coronavirus-sygdommen, vil overleve i filtre eller under vandbehandlingens trin.

–        Skulle en enkelt viruspartikel overleve, kan den ikke formere sig uden for menneskeceller, dvs. der kan ikke ske opformering i vandsystemet.

–        Der sker desuden en meget stor fortynding i vandsystemer.

–        Smittevejen er ikke gennem vand, men gennem tæt kontakt med personer – dråbesmitte via host og nys og kontaktsmitte via sekret fra den syges luftveje afsat på hænder og overflader, som den raske person via hænderne transporterer op til sine øjne, næse eller mund.

<<< 

Derfor følger vi de samme retningslinjer, som anbefales for alle borgere, se coronasmitte.dk.

På Skee Vandværk har vi lukkede filtre, og det sikrer en vandbehandling, der ikke kan kontamineres fra det omgivende luftvolumen, selvom det almindelige og rutinemæssige tilsyn, til sikring af vandforsyningen, finder sted.