Bliver der brugt for meget vand i sommervarmen?

Det skrev vores vandværksforening om VANDMANGEL, fredag d. 14-8-2020 :

Brug vand med omtanke  -  kh "dit vandværk"

>> Dit vandværk kan i henhold til lovgivningen indskrænke vandforbruget, når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Det kan for eksempel være begrænsning af vanding af haver og bilvask med vandslange. Begrænsningernes form kan variere fra totalt forbud til tilladelse på bestemte dage eller på bestemte tidspunkter af døgnet.  <<

VANDPOST #11 – Vandafbrydelse

Som de fleste nok har bemærket, så havde vi et 5-10min. udfald i vores vandforsyning i går d. 11-8-2020.  Det skyldes en ”helt tømt vandtank”.

Vi udpumper ellers i øjeblikket, ca. 20-25 m3 vand, som faktisk er normalt, for et døgn.  Når vi nærmer os ca. 35 m3 i døgnet,  er vores vandbehandling under pres kapacitetsmæssigt. (OBS: Det er ikke vand der mangler, men isenkrammets øvre grænse for produceret mængde).

I går aftes var der udpumpet 43 m3 vand – det resulterede i en tom tank og derfor ingen vand hos os alle.

Derfor vil vi bede om, at der vandes med omtanke, og at lige husnumre vander på lige dato’er og ulige på ulige dato’er, … hvis noget skal vandes. På den måde, kan alt lykkes. Og på den måde ”slipper vi for” for udfald og en ”slap stråle” fra vores backup fra Ringsted Forsyning. HELDIGVIS er det IKKE vand vi mangler, men blot tid til, at få det igennem filtrene, når forbruget stiger så markant.

Vandsamarbejde & Omtanke ift. vores grundvand :

En samlet indsats, ”Pas på Grundvandet-kampagne”, med det formål, at rette opmærksomheden mod det, at passe på vores grundvand, er i gang i et samarbejde mellem flere af de lokale vandsamarbejder. Vi er naturligvis med i Ringsted Vandsamarbejde, som også er deltager i denne kampagne.

Bl.a. kører der forskellige busreklamer rundt i landskabet, ligesom Søren Sætter Lassen er med i en film over emnet.

Denne vandkampagne har naturligvis også fået en egen hjemmeside ;   Se den flotte side her ;   https://ditgrundvand.dk/  .

Du kan trygt ”gå ombord”, i det gode vand fra Skee Vandværk :

Herunder uddrag fra en meddelelse, fra vores kommunale myndighed, til alle vandværker i Ringsted Kommune.

>>> 

Til alle almene vandværker i Ringsted Kommune

Der stilles spørgsmål om, hvorvidt COVID-19 kan smitte gennem vandforsyningen, derfor sættes hermed fokus på nogle forholdsregler i denne tid.

Er der risiko for smitte med COVID19 gennem vandforsyning?

Ifølge Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) er der ikke risiko forbundet med drikkevand, af følgende grunde:

–        Der er ikke sandsynlighed for, at det virus, der forårsager coronavirus-sygdommen, vil overleve i filtre eller under vandbehandlingens trin.

–        Skulle en enkelt viruspartikel overleve, kan den ikke formere sig uden for menneskeceller, dvs. der kan ikke ske opformering i vandsystemet.

–        Der sker desuden en meget stor fortynding i vandsystemer.

–        Smittevejen er ikke gennem vand, men gennem tæt kontakt med personer – dråbesmitte via host og nys og kontaktsmitte via sekret fra den syges luftveje afsat på hænder og overflader, som den raske person via hænderne transporterer op til sine øjne, næse eller mund.

<<< 

Derfor følger vi de samme retningslinjer, som anbefales for alle borgere, se coronasmitte.dk.

På Skee Vandværk har vi lukkede filtre, og det sikrer en vandbehandling, der ikke kan kontamineres fra det omgivende luftvolumen, selvom det almindelige og rutinemæssige tilsyn, til sikring af vandforsyningen, finder sted.