Seneste fund af pesticider i drikkevandet – Februar 2020

Med udgangspunkt i de seneste dages debat over emnet ”pesticider i drikkevand”, er her lidt forklaringer, links og bemærkninger, set fra dit vandværks side af bordet.

Bare så du ikke bliver nervøs :  Der er ikke fundet pesticider i vandet fra Skee Vandværk !

Som udgangspunkt, giver det altid anledning til panderynker hos vandværksfolk, når der findes fremmedstoffer i vores alles drikkevandsreserve – grundvandet.  I denne situation starter debatten og bekymringen, med Miljøstyrelsens info af d. 20-2-2020, ifm. den første massescreening af grundvandet.

I dette tilfælde, giver fundet af ”nye stoffer” i grundvandet, sandsynligvis også anledning til, at vi skal foretage en særskilt analyse for et stof.  Det vil vi i givet fald, få besked fra den kommunale myndighed omkring, når de forskellige myndigheder har besluttet sig, OG når laboratorierne kan analysere for stoffet …

Debatten har, ganske som vanligt, givet anledning til en omfattende kommentering fra utallige aktører, politiske, såvel som videnskabelige over til forskellige organisationers indlæg.  Herunder er det et lille udvalg af disse, som jo på ingen måde dækker alle, men som til gengæld får sat ord på situationen.

Miljøministeriet,  DANVA,  Landbrugs Avisen ,  Effektivt Landbrug  og  Ingeniøren .

Et glimrende eksempel på, at ”alt afhænger af øjnene der ser” er, den 180-graders forskel, der kan være i, hvordan tal opfattes, fortolkes og forklares. Det ses tydeligt, når man fx ser Lanbrugs Avisen’s & Effektivt Landbrug’s indlæg i debatten – interessant ….

(Landbrugs Avisen er en del af Landbrugsmedierne under erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevare  ,  L-Mediehus udgiver landbrugets erhvervsavis Effektivt Landbrug)

De stoffer der er tale om er ;

Fra, engang, lovlig brug :   Amitrol  ,  et hormonforstyrrende svampemiddel . (3-Amino-1,2,4-triazole).

Fra ulovlig brug :  Metazachlor ESA ,  Metazachlor OA  og  Tsulfinylacetic acid .

Kritik fra Rigsrevisionen af Miljøministeriets håndtering af pesticider i grundvandet.