VANDPOST # 6

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING :

På trods af et ellers flot fremmøde, til vores generalforsamling d. 20-2-2019, var vi ikke nok til, at kunne beslutte for eller imod, ift. ændringsforslaget omkring vores vedtægter. (Se referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden).
Derfor indkaldes herved, til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19:30 på Friskolen, jf. vore vedtægter.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er ;
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetællere
3. Afstemning om ændringsforslag til vedtægterne

Således er der kun ét punkt til behandling, på den ekstraordinære generalforsamling.
Denne skrivelse, samt ændringsforslaget til vedtægterne, herunder de gældende vedtægter, ligger selvfølgelig stadig tilgængelig, på vores hjemmeside ; Skeevand.dk .
Mon dog ikke, der også denne gang, vil være en lille forfriskning til de fremmødte …

Vel mødt.
På bestyrelsens vegne – Lars Bo Hansen

Generalforsamling 20-2-2019

Generalforsamlingen blev afholdt med et flot fremmøde, dog var antallet af fremmødte ikke tilstrækkelig, ift. beslutningsdygtighed til det stillede forslag, omkring ændring af vores vedtægter.
Derfor bliver vi nød til, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne. Dato for ekstraordinær generalforsamling og indkaldelse hertil, vil blive udsendt i løbet af de næste to uger.
P.b.v. Lars Bo

MEMO 19-2-2019

Hej ALLE – Husk vores Vandværk’s generalforsamling i morgen kl. 19:30 på Friskolen. Vi mødes i skolekøkkenet eller i et lokale ved siden af.

Den endelige dagsorden & den endelige tekst til forslag om vedtægtsændring er nu på hjemmesiden under ”Generalforsamling” hhv. ”Vedtægter”. Vi har været så heldige, at Ole Hansen der var med til, at skrive de gældende vedtægter, har bidraget med et par gode pointer. Herligt.

I dagens anledning serverer vi lidt blandet i mineralvand & godtøl fra Herslev Bryghus, i tre varianter, så kom og vær med, og medbring gerne stemmefuldmagt fra din nabo, hvis de ikke kan deltage.

Vel mødt.