Driftsproblem – Ledningsbrud i gl. ledning

Der er i øjeblikket ikke vandtryk og dermed heller ikke vand i hanen ! Dette skyldes et brud i en gammel og ukendt vandledning. Reparation pågår og forventes afsluttet mellem kl. 9:00 & 10:00 i dag d. 2. maj 2019.

Det er ikke muligt, at aktivere nødforsyning fra Ringsted Forsyning, da ledningsbruddet ikke kan afspærres særskilt.

Seneste fund af pesticidrester i drikkevand

Som de fleste nok har bemærket, så var der i slutningen af april 2019 endnu et stof rundt på mediernes forsider. Stoffet hedder Chlorothalonil-amidsulfonsyre og er et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil, et svampemiddel som har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 til brug ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus. 

På den baggrund, har vi kontaktet myndighederne for, at få oplyst hvordan vi som vandværk, skal forholde os til en vandprøveudtagning og analyse for stoffet. En sådan retningslinje vil vi modtage snarest muligt, oplyser myndigheden. Det laboratorie, som foretager vandanalyser for Skee Vandværk forventer, at kunne analysere for stoffet om 4-6 uger.

Stoffet er nu blevet en del af det ordinære analyseprogram, og der vil derfor automatisk blive kontoleret for dette, ifm. næste store analyse om ca. 3 måneder.

Heldigvis er vi i vores område godt beskyttet af geologien, så vi forventer heller ikke denne gang, at finde noget der kompromitterer vores drikkevandskvalitet. Mere herom så snart myndighederne melder ud.